2018

Waarde carnavalisten,

Onder et motto, “wie et kleine nie begeert, es ’t groeite nie weert”,
emmen weir de iejr en et genoegen eir oon te kondegen dat
AKV De Sjattrellen droi geldjproiskes
(€ 550 – € 300 – € 175 en 2 oonmoedegingsproizen ver de 4den (€ 125) en de 5den (€75))
en ewa natura proiskes eit verzing
ver de 5 ingeschreven vaste en losse groepen mé
et schoensjte,
et orizjineilste,
et miejst bé et onderweirp passende,
’t miejst in ’t oeig springende

kostuum.

De 5 genomineirde groepen werren vrienjelek oitgenoeidegd op de proisoitroiking
op vroidag 16 februwoore om 20 ieren in Kaffei ’t Paviljoeng op de Groeite Mert.

Op basis van den top 10 die elk van ons 21 volwassen (in aaverdom in elk geval) leiden zal opmauken,
werd er nen deifinitieven oitslag bepoljd en zoei rap meigelek bekendj gemokt oon de groepen.

Et es absoluut toegelooten om :
– Ons een pintj te trakteiren in ’t Paviljoeng, ’t Clubken, den Bercabere, ’t Stadion, de Vulcano, de Chopin, den Dug-out, den Ajoin of de Geniepegen Drauk
Ons maugsken te villen mé een dinerken in t’ Filetpurken gevolgd deir een pateiken van bè Lowie
– Ons een brievebis ver eir klachten te koeipen bé De Bisschop
– Ons nen bong te schenken van bè Las Fiestas, AASB, Garage Van Londersele, Van Londersele Luchthavenvervoer & personenvervoer
– Ons op eiren doeip oit te noeidegen
mor, weir goon door allemool giejn reikening mé aaven in ons zjureirink. .
Teigen gebeirlekke ongevallen zen weir verzekerd bè Verzekeringen P&V.

Iedere beoeirdiejlink kaan en zal, alliejn op spesifieke vraug, gezjustifjeird werren mé de noeidege valaubele argumenten
in een persoeinlek gesprek.
Weir garandeiren eir een objectieve beoeirdiejlink en looten vrienjekespolletiek noch
persoeinlekke kweddelen ne rol speilen.

AKV De Sjattrellen, no 36 joor, postuum ver e schoein en orizjineil kostuum.